Teràpia Familiar sistèmica

Terapeuta Familiar a Manresa per ajudar a resoldre diferents conflictes

terapeuta familiar manresaLa teràpia familiar és un diàleg que es construeix i es desenvolupa durant un període de temps i que involucra al terapeuta i a la família que està travessant alguna crisi o dificultat.
Un dels objectius de la teràpia és que la família pugui utilitzar la crisi com una oportunitat i no com un obstacle, i que pugui sortir-ne amb més fortalesa i recursos que li permetin créixer.
Un altre objectiu és que la família pugui trobar de nou el seu camí, reconduint el recorregut que parteix de la seva història familiar.

En la teràpia es proposen alternatives, es busca accentuar les competències de la pròpia família i activar la seva participació en la resolució dels seus problemes. El terapeuta, en una dinàmica de treball actiu, no decideix quins són els canvis a realitzar, sinó que ajuda a afavorir situacions que produeixen el canvi.

El procés terapèutic és diferent per a cada sistema familiar, ja que totes les famílies són diferents. En alguns casos es pot reunir tota la família nuclear, o bé a les persones que conviuen juntes, amb l'objectiu de poder visualitzar la dinàmica familiar i, a la vegada, poder generar un espai perquè tothom pugui expressar-se amb l'objectiu de trobar les millor sortides a la situació de conflicte que presenten.

En altres casos, hi ha la possibilitar de ser més flexibles sobre qui ha d'estar en les sessions, com pot ser la presència només dels pares, o algun altre membre significatiu de la família.