Atenció clínica i psicoterapèutica

Teràpia Individual, de parella i familiar

Atenció clínica i psicoterapèutica

Treballo  problemàtiques tant de tipus clínic com a nivell de dificultats en la relació, en les modalitats de teràpia: Individual, familiar, dinàmica de grup. Amb experiència professional des de fa més de 25 anys i amb un ampli bagatge i formació des d'una perspectiva sistèmica-integradora,  realitzant el treball psicoterapèutic de manera molt acurada en cadascuna de les diferents dificultats i trastorns.

Tractament trastorns clínics

 • Trastorns psicosomàtics
 • Trastorns de la conducta alimentària: anorèxia, bulímia, obesitat, pica i altres trastorns de la imatge corporal
 • Trastorns de l'estat d'ànim: depressió, distímia, trastorns bipolars ...
 • Trastorns d'ansietat: crisi d'angoixa, fòbies, trastorns obsessius.
 • Trastorns de personalitat com a formes d'inadaptació personal i social.
 • Teràpia individual davant de situacions d'estrès, desorientació, falta de motivació, trastorns de la identitat sexual, inseguretat, timidesa, conflictes laborals, i altres.

Tractaments de problemàtiques personals i relacionals

 • Teràpia de parella i de conflictes conjugals.
 • Problemes de comunicació i de convivència.
 • Tractament i suport en processos de separació i divorci.
 • Atenció específica als fills i assessorament als pares que es troben en processos de separació
 • Orientació i assessorament a pares amb relacions conflictives amb els seus fills. Dificultats escolars i d'adaptació en general.
 • Problemes de comportament dels adolescents: agressivitat, conductes de desafiament i d'oposició, manca de control d'impulsos ...
 • Intervenció terapèutica i acompanyament en processos d'adopció i d'acolliment. Abordatge dels problemes específics de les adopcions. Introducció i preparació per a l'adopció.
 • Dol i pèrdua de persones significatives. Com afrontar, quan el dolor interfereix en la vida quotidiana.
 • Abordatge de problemes familiars, canvis del cicle vital, suport davant situacions traumàtiques com pèrdues de treball, accidents i altres esdeveniments que suposin patiment.